cs:plugins:pageredirect

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
cs:plugins:pageredirect [2018/07/18 10:58]
Jan Oppolzer vytvořeno
cs:plugins:pageredirect [2018/07/18 11:00] (current)
Jan Oppolzer [Konfigurace]
Line 23: Line 23:
 Pokud chceme na cílové stránce zobrazit informaci, že uživatel sem byl přesměrován,​ můžeme to nastavit: Pokud chceme na cílové stránce zobrazit informaci, že uživatel sem byl přesměrován,​ můžeme to nastavit:
  
-  * buď v grafickém konfiguračním nástroji:​\\ \\ zaškrtnout ''​plugin»pageredirect»show_note''​ v sekci ''​Pageredirect'',​\\ \\ +  * buď v grafickém konfiguračním nástroji:​\\ \\ zaškrtnout ​volbu ''​plugin»pageredirect»show_note''​ v sekci ''​Pageredirect'',​\\ \\ 
-  * nebo v ''​local.php''​ (případně ''​local.protected.php''​):​\\ \\ nastavit volbu ''​$conf['​show_note'​]''​ na hodnotu ''​1'':​+  * nebo v konfiguračním souboru ​''​local.php''​ (případně ''​local.protected.php''​):​\\ \\ nastavit volbu ''​$conf['​show_note'​]''​ na hodnotu ''​1'':​
  
 <code php> <code php>
Last modified:: 2018/07/18 10:58